Työskentelyn painopiste on tulevaisuudessa, mahdollisuuksissa, ratkaisuissa ja käytännön toiminnassa. Sparraamme johtoa ja esimiehiä luottamuksellisesti osana arjen työtä. Maailma muuttuu, joten on aika hyödyntää moderneja menetelmiä sekä tietotekniikan suomia mahdollisuuksia digitaalisen älykkyyden ja ihmisviisauden yhdistämiseksi. Tämä ei ole lisätyötä vaan työtä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi esimiesten johdolla ja tuella.