TIETOSUOJASELOSTE

Toimintamme perustuu luottamuksellisuuteen ja vastuullisuuteen. Siksi haluamme kertoa, miten käsittelemme henkilötietojasi. Ohessa kuvaamme henkilötietojesi käsittelyn toimintaperiaatteet. Näitä toimintaperiaatteita voidaan kuitenkin muuttaa tarvittaessa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.
 
1. Rekisterinpitäjä
Ledear Oy
Isonniitynpolku 10
00890 Helsinki
www.ledear.fi

2. Rekisterin nimi
Ledear Oy Asiakasrekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Markku Hiljanen
markku.hiljanen@ledear.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan sekä asiakasviestintään ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Yksilöitynä henkilötietona keräämme asiakkaistamme nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Pyrimme minimoimaan käsiteltävät henkilötiedot vain asiakassuhteen kannalta välttämättömiin henkilötietoihin. Keräämme myös asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot sekä mahdolliset suostumukset markkinointiin ja markkinointikiellot.

Myydyn valmennuksen mukaan säilytämme myös asiakkaan BrainMind Audit-, ilMe-, Skils2Day- ja iCMe -profiilia sekä Firstbeat- ja Hyvinvointinavigaattori -analyysia, jotka toimitetaan meille ja asiakkaalle pdf-muodossa.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Evästeiden avulla varmistamme sivujemme toimivuuden ja sivuston kehittämisen. Valinnastasi riippuen evästeitä voidaan käyttää myös tilastointiin, analysointiin ja markkinointiin.
Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön omassa selaimessasi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteitä ovat IP-osoitetieto tai muu tunniste, evästeiden kautta kerättävät tiedot tai sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot.
Yksilöityjä henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen että palveluiden käyttämisen yhteydessä. Tietojen käsittelyn peruste on asiakkuussuhde.

7. Tietojen säilytys
Säilytämme rekisterissä olevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Arvioimme tietojen säilyttämistarvetta kerran vuodessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Aineistoa säilytetään vain sähköisessä muodossa. Tiedot ovat varmennettuina järjestelmiin, joihin on pääsy ainoastaan salasanasuojattujen sovellusten kautta.

9. Tietojen luovutukset
Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille. Poikkeuksen muodostavat luovutukset viranomaisille perustelluissa tilanteissa.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoa säilytetään, käsitellään ja analysoidaan vain EU/ETA-alueen sisällä.

11. Tietojen tarkastusoikeus
Rekisteriin tallennetulla on oikeus kirjallisella pyynnöllä tarkastaa rekisteriin kirjatut, tallennettua henkilöä koskevat tiedot. Ledear Oy tarkastaa pyyntöä tekevän henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista. Henkilöllisyyden varmistamisen jälkeen Ledear Oy toimittaa tiedot sähköpostitse tietoja pyytäneelle viipymättä.

12. Oikeus tietojen korjaamiseen tai poistamiseen
Henkilötietojaan antaneella henkilöllä on oikeus vaatia omiin tietoihinsa liittyvän virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.
Rekisteriin tallennetulla on oikeus kirjallisella pyynnöllä poistaa rekisteriin kirjatut tiedot. Ledear Oy tarkastaa pyyntöä tekevän henkilöllisyyden ennen tietojen poistamista. Varmistettuaan pyytäjän henkilöllisyyden Ledear Oy poistaa tiedot viimeistään neljän (4) viikon kuluessa.

  • Isonniitynpolku 10
  • 00890 Helsinki
  • Y-tunnus 2754173-9

© Copyright 2024 Ledear Oy
Sivusto aspen.fi