”Arvot arjen toiminnaksi”

Asiantuntijaorganisaatio, jossa työskenteli noin 40 henkilöä kuudessa tiimissä halusi, että arvot eivät jää vain ontoiksi sanoiksi tai tyhjiksi korulauseksi paperille, työpaikan seinälle ja juhlapuheisiin. Tavoitteemme oli, että arvot tulevat näkymään käytännön työssä ja tekemisessä.

Onnistumisen edellytys oli mahdollisimman laaja osallistuminen ja vaiheittainen pitkäjänteinen eteneminen. Lähdimme liikkeelle johtoryhmän kanssa, jonka tehtävänä oli laatia kullekin neljälle arvolle lyhyt kiteytetty ja kirkastettu tulkintalause – mitä me tarkoitamme tällä arvolla. Sen jälkeen johtoryhmä myös asetti arvot tärkeysjärjestykseen tiettyjen kriteerien perusteella. Seuraavaksi käsittelimme jokaista arvoa henkilökunnan neljässä yhteisissä palavereissa noin kaksi tuntia per palaveri – miten arvon pitäisi näkyä arjen työssä ja tekemisessä, kiteytettynä viiteen tärkeimpään asiaan. Samalla pohdimme, millainen käyttäytyminen on tämän arvon vastaista. Viimeisenä vaiheena koko henkilökunta arvioi näiden konkreettisten tekemisten toteutumista tiimeittäin ja näiden tulosten perusteella jokainen tiimi valitsi itselleen maksimissaan kolme kehittämiskohdetta.

Henkilökunnan mielestä yhteiset keskustelut arvoista ja niiden mukaisesta toiminnasta olivat merkityksellisiä. Ne priorisoivat ja suuntasivat tekemistä oikealla tavalla ja paransivat fiilistä. Koska arvojen mukainen toiminta koskee kaikkia, niiden koettiin olevan myös yhdessä menestymisen edellytys. Kirsikkana kakun päällä johtoryhmä koki saaneensa konkreettista hyötyä suhteessa kehittämisprosessiin käytettyyn aikaan.