”Kohti tuloksellisempaa painonhallintaa, liikuntaa ja lepoa”

Hieman yli 40-vuotias osakastoimitusjohtaja halusi tietoa siitä, miten oma perimä kannattaisi huomioida syömisessä ja liikunnassa. Hänelle tehtiin 150 geeniä ja 58 ominaisuutta käsittävä DietFactor -geenitesti, jonka avaa oven mm. mielihalujen, nälän, kylläisyyden ja painon kertymisen geneettiseen ymmärtämiseen. Testistä syntynyt 150 sivuinen englanninkielinen raportti käytiin kiireettömästi geenineuvojan kanssa läpi ja lisäksi asiakas sai hänelle henkilökohtaisesti räätälöidyn…

”Tukea kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja opiskeluun”

Vaativissa tehtävissä turvallisuusalalla työskentelevän noin 50-vuotiaan naisen palaute valmennuksesta: Valmennus kokemuksena 5/5, hyöty valmennuksesta 5/5, valmentaja 5/5 ”Valmennus oli erittäin ammattitaitoista ja oivalluttavaa. Valmentajalla on rautainen kokemus ja ote valmennukseen, luoden kuitenkin rennon ja mukavan ilmapiirin. Myös henkilökemiat sopivat hyvin yhteen, oli aina mukava tunne olla valmennettavana. Myös valmentajan tuki kaikessa opiskeluun liittyvässä, oli todella…

”Polulla kohti parempaa hyvinvointia”

34-vuotias naisasiakas, kuvasi minulle tavoitettaan näin: ”En tiedä, onko lenkkeily oikea liikuntamuoto minulle nyt, kun tuli tämä rasitusvamma sääreen, jota on paranneltu kolme viikkoa. Tarvitsen kuitenkin halvan/ilmaisen kuntoa kohottavan harrastuksen, joka ei vie kaikkea aikaa viikosta. Tiedän että henkisesti minulle on tärkeää päästä liikkumaan pian.” Muuten hän kuvaili lähtötilannettaan mm. seuraavasti: ”Tunnen itseni väsähtäneeksi ja…

”Draivia johtoryhmätyöskentelyyn”

Asiakkaan johtoryhmäpalaverit sujuivat vanhalla rutiinilla – agenda oli kaikilla, johtoryhmän jäsenet tulivat paikalle, agendalla olleet asiat saatiin jotakuinkin käsitellyiksi aikataulun puitteissa ja pöytäkirja laadittiin, mutta johtoryhmän vetäjästä jotain tuntui kuitenkin puuttuvan. Sovimme, että menen ensin yhteen kokoukseen tarkkailijaksi. Kaikki olivat saaneet agendan 10 päivää ennen kokousta. Kokouksen alku myöhästyi seitsemän minuuttia, kun viimeistä jäsentä kuudesta…

”Miten eletty elämä on vaikuttanut aivoihini?”

Noin 40-vuotias mies, joka koki olevansa tiukoilla työ- ja yksityiselämän aiheuttamien ristipaineiden keskellä, halusi tietää, kuinka hänen aivonsa voivat. Hän kuvaili tilannettaan mm. näin ”On hieman kuin olisin sumussa, kuljen vähän hitaalla” ja ”En oikein tahdo muistaa kaikkia asioita kuten ennen.” Ensin varasin asiakkaalle ajan BrainIDâ -aivokuntokartoitukseen, joka tarjoaa objektiivista tietoa aivojen voimavaroista, toimintakunnosta ja…

”Sparrausta omistajajohtajalle”

Asiakas kaipasi yksin työskennellessään tukea perustamansa palveluyrityksen erilaisten asioiden eteenpäin saattamiseksi mutta myös luotettavan tahon, jonka kanssa pystyi jakamaan ”murheensa” liittyivätpä ne sitten asioihin tai ihmisiin. Pallottelimme erilaisia asioita tapaamisissa, puhelimitse ja sähköpostitse tarpeen mukaan hyvinkin nopealla aikataululla tilanteen niin vaatiessa. Roolini sparraajana oli yrittäjän rinnalla kulkeminen, kuunteleminen, kyseenalaistaminen, ratkaisukeskeinen neuvominen, kannustaminen ja tukeminen. Sparraajana…

”Kannattaako franchising yrittäjänä jatkaa?”

Alun innostuksen jälkeen, jota kesti noin pari kuukautta, yrittäjä haki tukea päätökselleen – jatkaako vai eikö jatkaa franchising yrittäjänä vielä kolmen kuukauden jälkeen. Työpäivät sekä -viikot venyivät kohtuuttoman pitkiksi ja silti rahaa tuntui menevän enemmän kuin tuli. Pohdinnan ytimeen otimme myynnin rakenteen ja sen kannattavuudelle aiheuttamat haasteet mutta myös yrityksen arvot ja niiden toteutumisen käytännössä….

”Arvot arjen toiminnaksi”

Asiantuntijaorganisaatio, jossa työskenteli noin 40 henkilöä kuudessa tiimissä halusi, että arvot eivät jää vain ontoiksi sanoiksi tai tyhjiksi korulauseksi paperille, työpaikan seinälle ja juhlapuheisiin. Tavoitteemme oli, että arvot tulevat näkymään käytännön työssä ja tekemisessä. Onnistumisen edellytys oli mahdollisimman laaja osallistuminen ja vaiheittainen pitkäjänteinen eteneminen. Lähdimme liikkeelle johtoryhmän kanssa, jonka tehtävänä oli laatia kullekin neljälle arvolle…

”Myynti nousuun”

Asiakkaan liikevaihto oli laskenut kolmessa vuodessa vähitellen 13,5m€:sta 11,6m€:oon. Mikäli tilanne jatkuisi näin, niin liikevoitto ja tulos painuisi miinukselle, mikä puolestaan johtaisi kipeisiin mutta välttämättömiin toimenpiteisiin. Tavoitteemme oli ensin pysäyttää liikevaihdon lasku ja tämän jälkeen viedä organisaatio kannattavan kasvun uralle. Tavoitteiden saavuttamista edellyttävän toiminnan muuttamista ja toteuttamista lähdimme viemään eteenpäin osallistamalla koko henkilökunnan johdosta etulinjaan….