Kiinnostavat linkit

Gre@Brains Network ”Yhdessä mahdolliseksi” Steve Jobs Stanford Commencement Speech 2005  Marko Kesti: Työelämän laatu lisää tuottavuutta… Randy Pausch Last Lecture: Achieving Your Childhood Dreams

Sitoutuminen saadaan aikaan osallistuttamalla. Kun ihmisille suodaan mahdollisuus osallistua omaa työtä koskevaan suunnitteluun, he ymmärtävät kokonaistilanteen taustoineen, keskeiset tavoitteet sekä eri ratkaisuvaihtoehdot. Osallistamisen seurauksena he pitävät valittuja ratkaisuja tilanteeseen sopivimpina […]

Kukaan ei voi oivaltaa toisen puolesta. Ihminen ei ole astia, joka täytetään ”oikeilla” vastauksilla, vaan lamppu, joka sytytetään hyvillä esimerkeillä, tarinoilla ja kysymyksillä. Oppiminen, kehittyminen ja muutos lähtevät liikkeelle omien […]

Hyvin suunniteltu on vielä kokonaan tekemättä. Sitoutumisen ainut oikea mitta on tekeminen. Läpivientivoimaa lisää tarkoituksenmukaiset tavoitteet, johdonmukainen toiminta ja seuranta sekä henkilökunnan oikeudenmukainen ja arvostava kohtelu. Innostavalla johtamisella luodaan edellytykset […]