”Kannattaako franchising yrittäjänä jatkaa?”

Alun innostuksen jälkeen, jota kesti noin pari kuukautta, yrittäjä haki tukea päätökselleen – jatkaako vai eikö jatkaa franchising yrittäjänä vielä kolmen kuukauden jälkeen. Työpäivät sekä -viikot venyivät kohtuuttoman pitkiksi ja silti rahaa tuntui menevän enemmän kuin tuli.

Pohdinnan ytimeen otimme myynnin rakenteen ja sen kannattavuudelle aiheuttamat haasteet mutta myös yrityksen arvot ja niiden toteutumisen käytännössä. Lähdimme perkaamaan tilannetta selvittämällä ensin myynnin rakenteen, sekä siinä tapahtuneet ja edelleen käynnissä olevat muutokset viimeisen vuoden ajalta. Tämän jälkeen kevyellä toimintolaskennalla analysoimme eri toimintojen kannattavuuden yksikössä. Lopuksi peilasimme yrityksen arvoja ja niiden toteutumista käytännössä siihen trendiin, joka oli näkyvissä liikevaihdossa ja kannattavuudessa.

Hyväkatteisen tuotemyynnin osuus oli selvässä laskussa ja heikkokatteisen mutta työvoima- intensiivisen muun myynnin osuus oli reilussa kasvussa. Tämä aiheutti suuria haasteita kannattavuudelle ja tulos oli kolmen kuukauden jälkeen noin 10.000€ tappiolla, vaikka yrittäjä oli nostanut työmäärään ja yrittäjäriskiin nähden todella maltillisesti palkkaa. Lisäksi yrittäjä koki, etteivät yrityksen arvot näkyneet käytännön linjauksissa ja toimenpiteissä, vaan ne olivat osittain jopa ristiriidassa julkilausuttujen arvojen kanssa. Koska yrittäjä ei uskonut pystyvänsä harjoittamaan kannattavaa liiketoimintaa näissä tai tulevissa olosuhteissa, niin hän irtisanoi franchising- sopimuksensa välttääkseen tappioiden kasvun entisestään. Myöhemmin tavatessamme hän piti tekemäänsä päätöstä ainoana oikeana.