”Miten eletty elämä on vaikuttanut aivoihini?”

Noin 40-vuotias mies, joka koki olevansa tiukoilla työ- ja yksityiselämän aiheuttamien ristipaineiden keskellä, halusi tietää, kuinka hänen aivonsa voivat. Hän kuvaili tilannettaan mm. näin ”On hieman kuin olisin sumussa, kuljen vähän hitaalla” ja ”En oikein tahdo muistaa kaikkia asioita kuten ennen.”

Ensin varasin asiakkaalle ajan BrainIDâ -aivokuntokartoitukseen, joka tarjoaa objektiivista tietoa aivojen voimavaroista, toimintakunnosta ja palautumiskyvystä. Mittauksesta saatu profiili kertoi, miten asiakkaan aivot voivat tällä hetkellä, mikä oli niiden todellinen toimintakunto ja voimavarat. Kävin profiilin tulokset asiakkaan kanssa läpi kysyen, kuunnellen ja keskustellen. Tavoitteenani oli auttaa häntä ensin ymmärtämään profiilin sisältö ja sen vaikutus hänen hyvinvointiinsa. Tämän profiili kertoi, jälkeen ohjasin ja tuin häntä tekemään tasapainottavia muutoksia omassa arjessaan.

Asiakas piti tapaani purkaa profiili miellyttävänä sekä käsitellä ehkä hieman arkojakin aiheita luottamusta herättävänä. Asiakkaan suurimmat oivallukset ja muutoksen siemenet liittyivät uneen, oman ajan ja rauhan laatuun, selkeään ajankäytön jakamiseen eri työtehtävien kesken sekä pyrkimykseen siirtyä perfektionismista ja epäonnistumisen pelosta armeliaisuuteen itseä kohtaan.