”Myynti nousuun”

Asiakkaan liikevaihto oli laskenut kolmessa vuodessa vähitellen 13,5m€:sta 11,6m€:oon. Mikäli tilanne jatkuisi näin, niin liikevoitto ja tulos painuisi miinukselle, mikä puolestaan johtaisi kipeisiin mutta välttämättömiin toimenpiteisiin. Tavoitteemme oli ensin pysäyttää liikevaihdon lasku ja tämän jälkeen viedä organisaatio kannattavan kasvun uralle.

Tavoitteiden saavuttamista edellyttävän toiminnan muuttamista ja toteuttamista lähdimme viemään eteenpäin osallistamalla koko henkilökunnan johdosta etulinjaan. Teimme tämän 10 päivässä verkon yli toimivaa digitaalista alustaa hyödyntäen. Kysymällä ja keräämällä joukkojen viisauden saimme selville nykytilanteeseen johtaneet asenteelliset sekä toiminnalliset esteet mutta myös parhaat käytännöt, usein piiloon jäävän hiljaisen tiedon, ideat tarvittavista ratkaisuista sekä motivaatiota tukevat tekijät. Tämän tiedon perusteella pystyimme tukemaan johtoa päätöksenteossa, esimiehiä etulinjan motivaatiota ylläpitävässä ja lisäävässä toiminnassa sekä koko organisaatiota asiakkaiden arkea helpottavien palveluiden myymisessä.

Esimiestoiminnassa painopiste siirtyi olettamuksista faktoihin, selittelystä vastuunkantoon, odottelusta tekemiseen, ohjeiden ja lippulappujen lähettelystä läsnäoloon, kontrollista valtuuttamiseen ja tukemiseen eli valmentavaan johtamiseen. Henkilökunnan energia vapautui ja suuntautui entistä enemmän myyntiin sekä palveluun. Liikevaidon lasku pysähtyi kahdessa kuukaudessa ja kääntyi nousuun neljässä kuukaudessa.