Mielen hyvinvointi ja positiivinen työvire

Kohti henkilökohtaista kukoistusta ja tiimin nostetta

Olemme tienneet jo pitkään, että hyvinvoiva mieli ja positiivinen työvire kulkevat käsi kädessä. Yksilön hyvinvointi on tärkeä tekijä positiivisen työilmapiirin luomisessa, mutta se ei ole ratkaisu kaikkiin työyhteisön hyvinvoinnin haasteisiin. Hyvinvoiva mieli vaatii yksilön omistautumista ja vastuunkantoa, kun taas positiivinen työvire syntyy koko työyhteisön yhteisistä ponnisteluista.

Hyvinvoiva mieli on tärkeä voimavara

Hyvinvoiva mieli on voimanlähde, joka kumpuaa meistä sisältä päin. Se antaa voimaa ja lisää joustavuutta sekä auttaa keskittymään ja parantaa tilannetajua. Tilannetaju vaikuttaa merkittävästi tekemiimme päätöksiin ja tekemämme päätökset vaikuttavat puolestaan siihen, millaista elämämme on ja miten meillä menee. Tämän takia on tärkeää, että mielemme voi hyvin ja olemme mahdollisimman tilannetietoisia päätöksiä tehdessämme.

Mieli kannattaa säilyttää aina mahdollisimman kirkkaana ja joustavana. Väsyneinä, kiireessä, stressaantuneina ja/tai tunnekaappauksen vallassa näkökulmamme kapenee emmekä kykene tekemään viisaita päätöksiä. Mielen hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta.

Hyvinvoiva mieli -valmennus rakentuu seuraavista osa-alueista:

1. Hyvinvointinavigaattori ® auttaa selvittämään, mikä on lähtötilanteesi mielen hyvinvoinnin peruspilareiden eli liikkumisen, ruokailun ja unen suhteen. Lisäksi se avaa sitä, millainen on luontainen tyylisi toimia.

2. Keskittymiskykyyn keskittyminen. Oletko huomannut sukeltavasi somen syövereihin, vaikka käsillä on tehtävä, joka vaatisi huomiotasi ja keskittymistä? Tuntuuko 20 minuuttia kestävät uutiset sinusta aivan liian pitkiltä? Ei hätää, keskittyminen on taito, jota voi kehittää.

3. Stressiä pukkaa. Kaikki stressi ei kuitenkaan ole haitallista. Oleellista on, onko stressi tilapäistä vai jatkuvaa. Pitkittynyt stressi kuormittaa sekä kehoa että mieltä. Stressiä pukkaa, ei se mitään, sillä sitä voi helpottaa.

4. Tunne ja tunnista tunteesi. Tunteet tulevat ja menevät kuten ajatuksetkin. Tunteet antavat energiaa tai kuluttavat sitä. Tunteet myös suuntaavat ajatuksia ja toimintaa. Tunnetaitoja eli tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja säätelemistä voi kehittää.

Hyvinvoiva mieli -valmennus on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat ylläpitää ja parantaa erityisesti hyvän mielen taitoja osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Valmennus rakentuu neljästä valmennustapaamista: 1x1½h + 3x1h. Valmennus toteutetaan Zoomin välityksellä kahden viikon välein.

Sijoitus mielen hyvinvointiin on 600 € + alv / osallistuja.

Mielen hyvinvointi ratkaisee usein ajatustemme laadun ja ajatustemme laatu vaikuttaa elämämme laatuun sekä työssä että vapaa-aikana. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

*        *          *         *        *       *

Positiivinen työvire on koko työyhteisön vastuulla

Työympäristö ja sen ilmapiiri vaikuttaa jokaisen mielialaan, työvireeseen ja tuottavuuteen. Sellainen ilmapiiri, joka tukee yksilöitä heidän hyvinvoinnissaan sekä lisää organisaation veto- ja pitovoimaa, ei synny kivoista tiimipäivistä, pikkujouluista, saunailloista, keppijumpasta, T-paidoista, virikeseteleistä tms. – vaikka niillekin on paikkansa. Työvireestä huolehtiminen on jokapäiväistä toimintaa. Koko työyhteisö on vastuussa positiivisen työilmapiirin luomisessa ja ylläpitämisessä.

Ihmiset haluavat kuulua organisaatioon, jonka perusta on vakaa, selkeä ja tarkoituksenmukainen. He haluavat olla osa kulttuuria, joka tukee sekä yhteisöllisyyttä että sisäistä motivaatiota. Tällaisen organisaation toimintaa ohjaa pikemminkin ratkaisukeskeinen kuin ongelmakeskeinen ajattelutapa. Positiivisen työvireen omaava työyhteisö on paljon enemmän kuin osiensa summa. Se sytyttää ja luo ryhmänostetta.

Positiivinen työvire -valmennus rakentuu seuraavista osa-alueista:

1. Toimivan työyhteisön perusta: Olemassaolon tarkoitus, yhteiset tavoitteet, selkeä työnjako ja selkeät toimenkuvat sekä yhteiset pelisäännöt.

2. Yhteisöllisyyden henki: Luottamus, arvostus ja reiluus.

3. Sisäinen motivaatio: Vapaus (autonomia ja mahdollisuus vaikuttaa), virtaus (osaaminen ja aikaansaaminen) ja vastuu (merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus).

4. Ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen: Energia suuntautuu siihen, mihin kiinnitätte huomion.

Positiivinen työvire -valmennus on tarkoitettu kaikille niille organisaatioille, tiimeille ja työryhmille, jotka haluavat rakentaa ja ylläpitää hyvää työvirettä.

Valmennus rakentuu neljästä neljän tunnin mittaisesta valmennuksellisesta asiakkaan tarpeiden mukaan painotetusta kehittämistyöpajasta, jotka toteutetaan noin kolmen viikon välein maksimissaan 12 henkilön kokoiselle ryhmälle.

Kehittämisinvestointi positiiviseen työvireeseen on 5.500 € + alv per ryhmä + matkakulut.

"Hyvä työyhteisö edellyttää me-mieltä, taitoa ajatella, kokea ja tehdä yhdessä."

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

  • Isonniitynpolku 10
  • 00890 Helsinki
  • Y-tunnus 2754173-9

© Copyright 2024 Ledear Oy
Sivusto aspen.fi