Työhyvinvointiin investoitu euro tulee lähes kuusinkertaisena takaisin

Työhyvinvoinnin johtaminen – Kilpailuetua hyvinvoivasta henkilöstöstä

Kuvittele organisaatio, joka saavuttaa kilpailuetua hyvinvoivasta henkilöstöstä. Se ei ole vain tavoite, vaan työhyvinvointiin panostaminen on todellinen mahdollisuus. Työhyvinvointi on avainasemassa yrityksen menestyksessä. Työhyvinvoinnin johtamisen tulisi olla korkealla johdon agendalla, koska sillä on huomattavia taloudellisia vaikutuksia. Työhyvinvointi ei ole vain ylimääräinen kuluerä, vaan investointi, joka tuottaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Miksi työhyvinvoinnin edistäminen on tärkeää?

Panostukset työhyvinvointiin vähentävät sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja ennenaikaista eläköitymistä, mikä puolestaan säästää merkittävästi kustannuksia. Jopa puolet rahallisista hyödyistä saavutetaan näiden kustannusten pienenemisellä ja jäljelle jäävä puoli hyödyistä syntyy tuottavuuden paranemisesta.

Hyvinvoiva työvoima on tuottavampaa

Se jaksaa paremmin, palautuu stressistä nopeammin, on motivoituneempaa ja luovempaa. Yhteistyö on sujuvampaa. Työhyvinvointi tukee osaltaan yksilön elämänhallintaa ja edesauttaa pitämään itsestä hyvää huolta myös vapaa-ajalla. Itsestään huolta pitävä ihminen voi hyvin ja jaksaa paremmin niin työssä kuin vapaa-aikana. Työhyvinvoinnilla on suora vaikutus työskentelyn tehokkuuteen, tuottavuuteen sekä asiakaspalvelun laatuun.

Vahvistunut veto- ja pitovoima

Organisaatio, joka välittää työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnistaan, houkuttelee parhaita osaajia ja säilyttää nykyiset työntekijät vahvemmin sitoutuneina. Organisaation luja veto- ja pitovoima pienentävät rekrytointi-, perehdytys- ja koulutuskustannuksia. Tällaisella organisaatiolla on myönteinen työantajamielikuva. Se on asia, jonka rahallinen arvo on merkittävämpi, kuin pelkät kustannussäästöt.

Hyvinvointia kaikille osapuolille

Panostukset työhyvinvointiin eivät hyödytä vain organisaatiota, vaan myös henkilöstöä ja asiakkaita. Kun organisaatio panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin, se luo voimakkaan perustan menestykselle, koska hyvinvoiva henkilöstö pitää parempaa huolta sekä asiakkaista että liiketoiminnasta.


Hyvinvoiva henkilöstö on menestyvän yrityksen ’salainen’ mutta näkyvä ase!

Helsingissä 14.12.2023 Markku.


Lähteet:
• Guy Ahonen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
• Ossi Aura, FT, henkilöstötuottavuuden tutkija ja kehittäjä, Yrittäjien hyvinvoinnin tila Suomessa 2010 ja Hyvinvoinnin johtaminen 2011 projekti
• Chapman LS. Meta-evaluation of worksite health promotion economic return studies: 2005 update. Am J Health Promot. 2005;19 (6):1–11.
• Kirsti Kehusmaa, Työhyvinvointi kilpailuetuna 2011.
• Marko Kesti, Lapin yliopiston apulaisprofessori ja henkilöstötuottavuuden tutkimusohjelman johtaja, Quality of Working Life (QWL)
• Marja-Liisa Manka ja Marjut Manka, Työhyvinvointi
• Janne Tienar, Hankenin johtamisen professori, Boardman LJT:n tilaisuus 23.2.2022

Tämä blogi on julkaistu hieman erilaisena ensimmäisen kerran 7.8.2023 IhanaElon sivuilla.

  • Isonniitynpolku 10
  • 00890 Helsinki
  • Y-tunnus 2754173-9

© Copyright 2024 Ledear Oy
Sivusto aspen.fi