MeValuation – ilMe mikroilmeisiin perustuva käyttäytymisanalyysi

Ihmissuhteet ovat portti elämään ja sen ihmeisiin

Lisäämme ihmisten itsetuntemusta sekä edistämme rakentavaa vuorovaikutusta ja sujuvaa yhteistyötä. MeValuation tekee Suomessa yksinoikeudella mikroilmeiden havainnointiin ja mittaamiseen perustuvia ilMe -käyttäytymisanalyysejä.

Meiltä saat:

    • Linkin noin 10 minuuttia kestävään ajasta ja paikasta riippumattomaan videohaastatteluun.
    • Mikroilmeiden havainnointiin ja analysointiin perustuvan raportin vuorovaikutustyylistäsi erilaisissa tilanteissa.
    • ilMe Certified Coachin valmentavan palautteen vuorovaikutuksen ja yhteistyön sujuvoittamiseksi.

ilMe-analyysiä voi hyödyntää myös vaikuttavassa viestinnässä – esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä – sekä rekrytoinnin ja tiimien muodostamisen tukena.

MeValuation edustaa Suomessa belgialaisen Clearwater Skyfields BV:n kehittämää, 16 maassa käytössä olevaa, PBA-analyysijärjestelmää. Se perustuu pitkäaikaiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä tutkimustuloksia hyödyntävään tietokonemallinnukseen. Analyysejä on tehty yli 10 000 kappaletta. Järjestelmän toimivuudella on merkittävä empiirinen varmennus, esimerkiksi saatujen tulosten toistettavuus on 92,2%.

Lue lisää MeValuation konseptista heidän sivuiltaan

Lue lisää muista palveluistamme

DiagFactor | geenitestit ja geenineuvonta

Keho on avain mieleen

Lue lisää

BrainID® | aivokuntomittaus ja mentorointi

Mieli on silta ihmissuhteisiin

Lue lisää

MeValuation | ilMe -mikroilmeisiin perustuva käyttäytymisanalyysi

Ihmissuhteet ovat portti elämään ja sen ihmeisiin

Lue lisää

IhanaElo® | hyvinvointivalmennus

Hyvinvointi on polku kohti ihanaa eloa

Lue lisää