TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Ledear Oy
Isonniitynpolku 10, 00890 Helsinki markku.hiljanen@ledear.fi

2. Rekisterin nimi

Ledear Oy asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestintään ja markkinointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme verkkopalvelussamme anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kävijöistä. Käytämme ledear.fi -verkkopalvelussa evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja sivuston kehittämisen. Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön omassa selaimessasi. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Yksilöityjä henkilötietoina keräämme asiakkaistamme nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

5. Rekisterin tietolähteet

Tietolähteitä ovat IP-osoitetieto tai muu tunniste, evästeiden kautta kerättävät tiedot tai sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot. Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analytics -palvelua.

BM-Science toimittaa meille BrainMind Audit -profiilin sekä siihen liittyvät tiedot pdf-muotoisena. Lisätietoja: https://www.bm-science.com/index.php/privacy-policy

Clearwater B.W. toimittaa meille ilMe -profiilin, sekä siihen liittyvät tiedot pdf-muotoisena. Lisätietoja: http://www.clearwater.report/

Keräämme myös asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot,

mahdolliset suostumukset markkinointiin sekä markkinointikiellot.

Valmennuksesta ja konsultaatiosta riippuen säilytämme myös asiakkaan BrainMind Audit -profiilia,

ilMe -profiilia ja IhanaElo -alkukartoitus lomakkeella kerättäviä tietoja.

Yksilöityjä henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen että

palveluiden käyttämisen yhteydessä. Tietojen käsittelyn peruste on asiakassuhde.

6. Tietojen säilytys

Säilytämme rekisterissä olevia tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

7. Tietojen luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille. Poikkeuksen muodostavat luovutukset viranomaisille perustelluissa tilanteissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoa käsitellään, analysoidaan ja säilytetään pääsääntöisesti vain EU/ETA – alueen sisällä. Palveluntarjoajat, jotka saattavat siirtää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ovat sitoutuneet EU-U.S. Privacy Shield – viitekehykseen.

9. Tietojen tarkastusoikeus

Henkilötietojaan antaneella henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

Google Analytics -palvelun yksittäisen käyttäjän tietojen tarkastaminen on mahdollista tämän linkin ohjeita seuraamalla: https://support.google.com/accounts/answer/162744?hl=en (vaatii google- tilin).

10. Oikeus tietojen korjaamiseen tai poistamiseen

Rekisteriin tallennetulla on oikeus allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä poistaa rekisteriin kirjatut tiedot. Pyynnön saatuaan rekisterinpitäjä poistaa tiedot viimeistään neljän (4) viikon kuluessa.

Google Analytics -palvelu säilyttää tietoja omien tietosuojaperusteidensa mukaisesti. Kunkin yksittäisen käyttäjän on mahdollista poistaa omat tiedot tämän linkin ohjeita seuraamalla: https://support.google.com/accounts/answer/162744?hl=en (vaatii google-tilin).