TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Ledear Oy
Isonniitynpolku 10, 00890 Helsinki
markku.hiljanen@ledear.fi

2. Rekisterin nimi

Ledear Oy asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestintään ja markkinointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme verkkopalvelussamme anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kävijöistä. Käytämme ledear.fi -verkkopalvelussa evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja sivuston kehittämisen. Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön omassa selaimessasi. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Yksilöityjä henkilötietoina keräämme asiakkaistamme nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

5. Rekisterin tietolähteet

Tietolähteitä ovat IP-osoitetieto tai muu tunniste, evästeiden kautta kerättävät tiedot tai sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot. Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käyttämämme Google Analytics -palvelun poistimme käytöstä 17.2.2022.

BM-Science toimittaa meille BrainMind Audit -profiilin sekä siihen liittyvät tiedot pdf-muotoisena. Lisätietoja: https://www.bm-science.com/index.php/privacy-policy

Clearwater B.W. toimittaa meille ilMe -profiilin, sekä siihen liittyvät tiedot pdf-muotoisena. Lisätietoja: http://www.clearwater.report/

Keräämme myös asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, mahdolliset suostumukset markkinointiin sekä markkinointikiellot.

Valmennuksesta ja konsultaatiosta riippuen säilytämme myös asiakkaan BrainMind Audit -profiilia, ilMe -profiilia ja Wellbeingfactory -hyvinvointinavigaattorin raporttia.

Yksilöityjä henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen että palveluiden käyttämisen yhteydessä. Tietojen käsittelyn peruste on asiakassuhde.

6. Tietojen säilytys

Säilytämme rekisterissä olevia tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

7. Tietojen luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille. Poikkeuksen muodostavat luovutukset viranomaisille perustelluissa tilanteissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoa käsitellään, analysoidaan ja säilytetään pääsääntöisesti vain EU/ETA – alueen sisällä. Palveluntarjoajat, jotka saattavat siirtää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ovat sitoutuneet EU-U.S. Privacy Shield – viitekehykseen.

9. Tietojen tarkastusoikeus

Henkilötietojaan antaneella henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle, joka toimittaa tiedot sähköisesti.

10. Oikeus tietojen korjaamiseen tai poistamiseen

Henkilötietojaan antaneella henkilöllä on oikeus vaatia omiin tietoihinsa liittyvän tiedon korjaamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

Rekisteriin tallennetulla on oikeus allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä poistaa rekisteriin kirjatut tiedot. Pyynnön saatuaan rekisterinpitäjä poistaa tiedot viimeistään neljän (4) viikon kuluessa.