”Sparrausta omistajajohtajalle”

Asiakas kaipasi yksin työskennellessään tukea perustamansa palveluyrityksen erilaisten asioiden eteenpäin saattamiseksi mutta myös luotettavan tahon, jonka kanssa pystyi jakamaan ”murheensa” liittyivätpä ne sitten asioihin tai ihmisiin.

Pallottelimme erilaisia asioita tapaamisissa, puhelimitse ja sähköpostitse tarpeen mukaan hyvinkin nopealla aikataululla tilanteen niin vaatiessa. Roolini sparraajana oli yrittäjän rinnalla kulkeminen, kuunteleminen, kyseenalaistaminen, ratkaisukeskeinen neuvominen, kannustaminen ja tukeminen. Sparraajana minun oli helpompi nähdä asiat ulkopuolelta, uudesta näkökulmasta ja ehdottaa erilaisia ratkaisumalleja – kuitenkin niin, että sparrattava lopulta aina itse päätti hänelle sopivimmat etenemistavat ja toimintatavat.

Noin neljä kuukautta kestäneen sparrauksen punaisen langan muodosti liiketoiminta. Sparrauksen keskiössä oli kuitenkin omistajajohtaja, jota autoin jäsentämään päässä pyöriviä ajatuksia mm. seuraavien asioiden osalta: palvelukokonaisuuden kuvaus, liiketoimintamallin kuvaus, kumppaneiden valintakriteerit, kumppaneiden sopimukset, hinnoittelumalli, myynti ja GDPR. Kaikkiin näihin löytyi toimivat ratkaisut ja samalla onnistuin tukemaan yrittäjää myös henkisesti niissä hetkissä, kun yrittäjyyden mukanaan tuoma työmäärä tai paine meinasi päästä yllättämään.