Kokemus tuo varmuutta

Yli 30 vuoden varrella olen ehtinyt hankkia kokemusta myynnin ja palvelun johtamisesta sekä kansainvälisestä vähittäiskaupasta – valmentamisesta, konsultoinnista ja asiantuntijaorganisaation johtamisesta – strategisesta kehittämisestä ja muutosjohtamisesta – sekä toimitusjohtajuudesta ja turnaroundin tekemisestä. Lisäksi minulla on ollut mahdollisuus ja aikaa jatkuvaan oman asiantuntemuksen laaja-alaiseen kehittämiseen, joka jatkuu edelleen.

Keväällä 2016 ajattelin, että voisin joskus tehdä oman firman nimissä niitä asioita, joita olin tehnyt koko urani palkollisena ja perustin yrityksen. Tämän jälkeen menin myös osakkaaksi ja hallituksen jäseneksi kolmeen yritykseen. Oman yritykseni taloudellisen ja tuotannollisen toiminnan käynnistin syksyllä 2018.

Ledear

Yrityksen perustamisen yhteydessä yllättäen haasteellisimmaksi asiaksi nousi yrityksen nimi. Mistä nimi, joka ei olisi käytössä ja joka edes jollain tavalla kuvastaisi sitä, miksi yritys on olemassa. Useiden kymmenien suomalaisten ja englantilaisten nimien jälkeen alkoi uskoni vähitellen loppua. Minun piti lähestyä asiaa uudesta näkökulmasta ja pyysin ystävältäni apua. Käynnistimme ideoiden ilotulituksen keväisellä laivamatkalla Helsingistä Tallinnaan ja yllätys yllätys, ennen satamaan saapumista nimi oli löytynyt.

Ledear ja ei, siinä ei ole kirjoitusvirhettä mutta tarkoituksellinen sukulaisuus kuitenkin sanaan leader(ship) eli johtaja, johtajuus siitä kuitenkin löytyy.

Sanan voi myös jakaa kahteen osaan seuraavasti Led Ear, jolloin ensimmäinen osa voi tarkoittaa esimerkiksi johti, etumatka tai johtolanka ja jälkimmäinen osa merkitsee korvaa ja sillähän kuunnellaan.

Sanan voi jakaa myös toisella tavalla kahtia, kas näin Le Dear. Tämän ranskalais- englantilaisen yhdistelmän voi suomentaa mm. näin: rakas, hyvä, arvokas tai tärkeä.

Jätän lukijan oman harkinnan varaan, mitä nimi Ledear merkitsee ja kuinka se silloin lausutaan.

Hyvinvoimala

Kaikkea, missä Ledear on mukana ja mitä Ledear tekee yhdistää kaksi asiaa:

Ensimmäinen ja merkityksellisin niistä on ihminen. Ihminen on ensin, ihminen on enemmän, ihminen on ”ihmeinen” ja ihminen on ”suhdelo”. Teemme työtä ihmistä varten, ihmisten avulla, ihmisten kautta ja ihmiseltä ihmiselle.

Toinen yhdistävä tekijä on nykyteknologian ja sen tuottaman tiedon viisas hyödyntäminen. Enemmän luotettavaa tietoa päätöksenteon ja tekemisen tukena tuottaa parempia tuloksia sekä yksilöiden että organisaatioiden kannalta.

Ihmisten hyvinvointi, osaaminen, innostus ja sitoutuminen vaikuttavat olennaisesti toiminnan laatuun sekä sitä kautta asiakastyytyväisyyteen ja organisaation menestyksen. Menestyksen ytimessä on ihmisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä yhdessä menestymisen taito. Ihminen voi hyvin, kun suhde itseen, elämään, toisiin sekä ympäröivään maailmaan on enimmäkseen ehyt. Ledear on ”hyvinvoimala”, jonka tekemistä ohjataan tiedolla energian kasvattamismeksi ja oikein kohdistamiseksi tavoitteena ihmisten ja organisaatioiden hyvinvointi. Menestys on hyvinvoinnin ja toimintakyvyn sivutuote.