Valmennusfilosofiani

1. Psykologinen turvallisuus on kunnossa, kun ihmiset uskaltavat ilmaista itseään vapaasti ja he rohkenevat avautua tarpeen tullen myös vaikeista asioista sekä omasta keskeneräisyydestään. Minulle on tärkeää, että jokainen kokee olonsa hyväksytyksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin on. Psykologisen turvallisuuden ytimessä on luottamuksellinen ilmapiiri, joka kannustaa avoimuuteen ja rehellisyyteen. Tämä luo hyvän pohjan oivalluksille, kasvulle ja kehitykselle. "Mestarilla on aina aloittelijan asenne.”2. Positiivinen psykologia auttaa minua keskittymään vahvuuksiin, mahdollisuuksiin ja positiivisiin voimavaroihin. Tämä lähestymistapa rakentaa perustan sille, että tavoitteet voidaan saavuttaa voimaantuneena ja innostuneena omasta potentiaalista. Se – mikä todella antaa meille suuruutta, mikä erottaa meidät muista, ja mikä saa meidät arvostamaan itseämme – on asenne. "Sinun asenteesi, ei soveltuvuutesi, määrittää sinun korkeutesi.”


3. Ratkaisukeskeisyys ohjaa minua kohti käytännön ratkaisuja. Sen sijaan että taistelisimme ongelmia vastaan, työskentelemme ratkaisujen puolesta. Emme jää vellomaan ongelmiin tai heikkouksiin, vaan etsimme yhdessä ratkaisuja ja keinoja, jotka auttavat etenemään kohti haluttua muutosta tai tavoitetta. "Ongelma ei ole ongelma, vaan se, miten sitä on yritetty ratkaista.”

Katso "PERIAATTEET JOIHIN USKON" -video

  • Isonniitynpolku 10
  • 00890 Helsinki
  • Y-tunnus 2754173-9

© Copyright 2024 Ledear Oy
Sivusto aspen.fi