Lisää ihmiskasvoista läpivientivoimaa

Tuottavuuden parantamiseen, muutoksen johtamiseen, strategiointiin, johtoryhmä- ja esimiestyöskentelyyn...

*/?>
*/?>

Ratkaisukeskeisesti sparraten osana arjen työtä

Ota yhteyttä!

*/?>

Oivalluttaa

Kukaan ei voi oivaltaa toisen puolesta. Ihminen ei ole astia, joka täytetään "oikeilla" vastauksilla, vaan lamppu, joka sytytetään hyvillä esimerkeillä, tarinoilla ja kysymyksillä. Oppiminen, kehittyminen ja muutos lähtevät liikkeelle omien olettamusten ja uskomusten haastamisesta. Ajatteletko tietäväsi vai tiedätkö ajattelevasi?

*/?>

Osallistaa

Sitoutuminen saadaan aikaan osallistuttamalla. Kun ihmisille suodaan mahdollisuus osallistua omaa työtä koskevaan suunnitteluun, he ymmärtävät kokonaistilanteen taustoineen, keskeiset tavoitteet sekä eri ratkaisuvaihtoehdot. Osallistamisen seurauksena he pitävät valittuja ratkaisuja tilanteeseen sopivimpina ja sitoutuvat yrittämään. Yhdessä olemme vahvempia kuin haasteet, joita kohtaamme. Onko kaikkien ideat ja osaaminen käytössänne?

*/?>

Toiminnallistaa

Hyvin suunniteltu on vielä kokonaan tekemättä. Sitoutumisen ainut oikea mitta on tekeminen. Läpivientivoimaa lisää tarkoituksenmukaiset tavoitteet, johdonmukainen toiminta ja seuranta sekä henkilökunnan oikeudenmukainen ja arvostava kohtelu. Innostavalla johtamisella luodaan edellytykset uudenlaiselle ajattelulle ja toiminnalle. Lisää energiaa, läpivientivoimaa, tuottavuutta ja tuloksia. Uskallatteko haastaa itsenne ja organisaationne arjen huippusuorituksiin?

*/?>

Ratkaisukeskeisesti sparraten osana arjen työtä

Työskentelyn painopiste on tulevaisuudessa, mahdollisuuksissa, ratkaisuissa ja käytännön toiminnassa. Sparraamme johtoa ja esimiehiä luottamuksellisesti osana arjen työtä. Maailma muuttuu, joten on aika hyödyntää moderneja menetelmiä sekä tietotekniikan suomia mahdollisuuksia digitaalisen älykkyyden ja ihmisviisauden yhdistämiseksi. Tämä ei ole lisätyötä vaan työtä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi esimiesten johdolla ja tuella.

*/?> */?>

Ota yhteyttä!

Ledear Oy
Markku Hiljanen
Isonniitynpolku 10
00890 Helsinki
tel. +358 40 179 7575
markku.hiljanen@ledear.fi
LinkedIn